Als het aan Ursula von der Leyen ligt, de vrouw die onze eigen Frans Timmermans versloeg in de race om de functie van Europese Commissievoorzitter, wordt Europa het eerste continent dat zich volledig energieneutraal mag noemen. Het jaar waarin dat de nieuwe werkelijkheid moet zijn, is 2050. De weg die we moeten bewandelen om de status ‘energieneutraal’ te bereiken – de routekaart – is bekend als de Green Deal. In juli dit jaar werd de kaart uitgeklapt.

Dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn, werd al eerder vastgelegd in de EU-klimaatwet (maart 2020). Deze verplicht lidstaten om op nationaal niveau maatregelen te treffen. Op straffe van sancties. De maatregelen zijn nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en daarmee een halt toe te roepen aan de klimaatveranderingen. Het is een vertaling van de klimaatconferentie van Parijs, gehouden in 2015.

Hoe realistisch is ‘klimaatneutraal’?

Het is de vraag hoe realistisch het is om een volledig continent klimaatneutraal te maken. Maar het is natuurlijk goed om de lat hoog te leggen. De aandacht voor de Green Deal, waarvan eerder genoemde Frans Timmermans als vicevoorzitter van de Europese Commissie min of meer de ambassadeur is, wordt momenteel overvleugeld door de zorgen over de coronapandemie. De enige gunstige bijwerking van Covid-19 is dat de CO2-uitstoot het afgelopen halfjaar behoorlijk afnam, maar dat neemt niet weg dat er structurele maatregelen nodig blijven.

De lijst van maatregelen is aanzienlijk. Zo moeten de lucht- en scheepvaart een bijdrage leveren in de vorm van brandstofbelasting. Of dit past bij de huidige coronacrisis is vraag, want vooral vliegtuigmaatschappijen hebben al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden. Leningen aan de KLM werden verschaft zonder bindende vergroeningsafspraken, bijvoorbeeld. Greenpeace kondigde onlangs al aan van plan te zijn om naar de rechter te stappen om alsnog afspraken af te dwingen.

Het goederentransport over de weg moet verplaatst worden naar zee. Om dit te bespoedigen komen er kilometer- en tolheffingen. Ook zet Europa in op miljoenen laadpalen voor elektrische auto’s. De meest vervuilende industrieën moeten vanaf 2030 energieneutraal produceren. Wij, consumenten, krijgen een ‘recht op reparatie’, zodat we minder snel spullen weggooien. Een nieuw subsidiestelsel moet ervoor zorgen dat woningen niet gesloopt worden, maar gerenoveerd. En dan bij voorkeur energieneutraal.

Energiezuinig wonen draagt bij aan energieneutraal continent

De Green Deal die dient als blauwdruk voor een energieneutraal Europa, kost het bedrijfsleven en de Europese burgers een lieve duit. De Europese Commissie voorziet een financiële injectie van niet minder dan € 1000 miljard (duizend miljard!) in tien jaar. De helft komt uit de EU-begroting, de andere helft komt van nationale overheden en private investeerders. Voor regio’s die sterk afhankelijk zijn van industrieën die veel CO2 uitstoten wordt een speciaal transmissiefonds van € 100 miljard in het leven geroepen.

Op papier staat Nederland achter de ambitieuze Green Deal-plannen. Wat daar in de praktijk van terechtkomt moet nog blijken, maar dat de toekomst groener en duurzamer wordt lijdt weinig twijfel. Ook de woningmarkt draagt daar een steentje aan bij, als het aan de Nederlandse overheid ligt. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen ligt veel nadruk op energieneutraal bouwen. De Europese sociale huisvestingssector liet eind 2019 al weten de Green Deal te willen aanjagen. Hierbij wierp Nederland zich zelfs op als startmotor.

De koepel van Nederlandse sociale verhuurders gaf in Brussel aan dat de corporaties er niet alleen zijn om betaalbare woningen te bouwen, maar ook om woonlasten betaalbaar te houden. En daarin speelt verduurzaming een belangrijke rol. Tussen nu en 2025 halen de Nederlandse woningcorporaties meer honderdduizenden huurwoningen van het gas af. Er komen alternatieven als stadsverwarming, zonne-energie en warmtepompen voor in de plaats.

Misschien niet energieneutraal, wél energiezuinig

Ook woningen die in particulier eigendom zijn ontkomen niet aan die transitie. Als het aan de Nederlandse overheid ligt, koken of stoken we vanaf 2050 niet meer op (aard)gas. Daar zullen duurzame installaties voor in de plaats komen. In feite is die transitie al in volle gang, want het aantal woningeigenaren dat kiest voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen groeit snel. Dat we op die manier helpen om van Europa het eerste continent te maken dat zich energieneutraal mag noemen, is mooi meegenomen. Maar de meeste consumenten en bedrijven die kiezen voor verduurzaming doen dat toch vooral vanwege hun portemonnee.

Want koken en stoken op gas wordt de komende jaren duurder en duurder. Ook de elektriciteitsrekening gaat omhoog als gevolg van energiebelastingen. Het economische bureau van ING gaat voor de komende tien jaar uit van een geleidelijke stijging van de energiekosten met gemiddeld 13 procent! De enige manier om je daar tegen te wapenen is, schrijft de bank, is stappen zetten om je woning te verduurzamen.

Welke stappen, in jouw individuele geval? We laten er een deskundige, gratis analyse op los. We laten je zien welke energiesubsidies er zijn en hoe je je investering in een zo kort mogelijke tijd terugverdient. Misschien maken we je woning niet energieneutraal, we zorgen wel voor een energiezuinige toekomst. Zet de eerste stap. Maak een vrijblijvende afspraak met Green for You en ontdek wat je besparingsmogelijkheden zijn.

Menu