Gas wordt de komende jaren aanzienlijk duurder, stroom wordt goedkoper. Met deze maatregel, opgenomen in het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord, wil het kabinet bevorderen dat particulieren sneller van het gas afgaan. De hogere gasprijs maakt investeren in zuinige, duurzame energievoorzieningen sneller rendabel. Wil je weten hoe snel je een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp terugverdient, afgezet tegen de te verwachten gasprijzen? Maak een afspraak op www.greenforyou.nl.

Het Klimaatakkoord is een feit. Een stevig pakket aan maatregelen moet de CO₂-uitstoot in 2030 terugdringen met 49 procent ten opzichte van 1990. Daarmee neemt Nederland zijn verantwoordelijkheid voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat vergt wel de nodige inspanningen van de hele samenleving. Veel van die inspanningen zijn gericht op het gasvrij maken van Nederland, een ambitie die gevolgen heeft voor iedereen.

Aardgasnetwerk heeft zijn laatste tijd gehad

De lat ligt hoog. In het Klimaatakkoord formuleert het kabinet de belangrijke doelstelling dat alle gebouwen in Nederland – woningen en bedrijfsgebouwen – in 2050 duurzaam zijn. We hebben dus dertig jaar de tijd. In die dertig jaar zal de CV-ketel langzaam maar zeker uit beeld verdwijnen. In nieuwe woonwijken wordt geen aardgasnetwerk meer aangelegd. Wat er met bestaande wijken gebeurt, beslissen de gemeenten. In een aantal wijken zullen de gasleidingen verdwijnen. In sommige wijken blijft het netwerk gehandhaafd, maar zal dit alleen nog worden gebruikt voor gas dat duurzaam is. 

Gas, duurzaam of niet, wordt hoe dan ook geleidelijk duurder gemaakt door de belasting erop te verhogen. Wie op gas blijft verwarmen, doet er derhalve goed aan om op korte termijn vast te stellen wat op de langere termijn het meest oplevert: vervanging van de bestaande CV-ketel door een extra zuinige HR++ CV-ketel, in combinatie met isolatie, of overstappen op volledig andere voorzieningen. Maak je die keuze niet, dan kon je wel eens duur uit zijn, de komende tijd.

Een kubieke meter gas gaat 20 eurocent meer kosten

De prijs voor gas, die is opgebouwd uit productiekosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en btw, gaat flink omhoog. Momenteel betaalt een huishouden dat minder dan 4.000 kubieke meter gas gebruikt gemiddeld 65 eurocent per kubieke meter. In 2018 werd meer dan een derde van die gemiddelde prijs bepaald door de energiebelasting. Met de btw mee zelfs bijna de helft. Die energiebelasting gaat de komende jaren stapsgewijs ophoog: dit jaar al met 3 eurocent, in 2020 nog eens met 5,5 eurocent. De totale verhoging gaat neerkomen op circa 20 eurocent per kubieke meter gas. Dat is een flinke toename van de maandelijkse energiekosten.

De hogere gasprijs wordt gecompenseerd door de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit, waar het Klimaatakkoord eveneens in voorziet. Voor veel gezinnen zal de balans neutraal uitslaan. Wil je echter minder kwijt zijn aan je totale energierekening, dan zet het omlaag brengen van je gasverbruik snel zoden aan de dijk. Dat kan, zoals gezegd, door nú te kiezen voor een HR++ CV-ketel. Hiermee realiseer je een substantiële besparing op je gasrekening. Een voordeel is dat zo’n super rendementsketel relatief gemakkelijk te installeren is.

Nu verduurzamen loont snel

Een HR++ CV-ketel laat zich bovendien goed combineren met bijvoorbeeld een zonneboiler of een warmtepomp om nóg meer te besparen op je totale energierekening. Extra voordeel: je maakt je woning of bedrijfsruimte toekomstbestendig en de waarde ervan neemt toe. De dalende elektriciteitstarieven maken investeren in een warmtepomp interessanter en sneller rendabel. In combinatie met effectieve isolatiemaatregelen heb je hier snel profijt van. Het Klimaatakkoord en de ontwikkeling die de gas- en elektriciteitsprijzen gaan doormaken, vormen een goede aanleiding om werk te maken van de verduurzaming van je woning of bedrijfsruimte. 

Hoe je begint? Laat Green for You de situatie onafhankelijk voor je in kaart brengen om op basis daarvan rekensommen te maken. Dan zie je precies wat je investering gaat kosten en hoe snel je dat met de nieuwe tarieven terugverdient. Ook krijg je helderheid over nieuwe financierings- en subsidiemogelijkheden, want ook daar voorziet het Klimaatplan in. Maar daarover later meer. Blijf de stijgingen van de gasprijzen voor en meld je voor een goed energie- en verduurzamingsadvies aan op www.greenforyou.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu