MKB-ondernemer? Denk aan de Informatieplicht. Die gaat op 1 juli in!

Als je bedrijf jaarlijks 50.000 kWh aan elektriciteit gebruikt, of 25.000 m³aan aardgas, ben je verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Behoor je tot deze groep mkb’ers? Dan kun je er maar beter werk van maken. Want vanaf 1 juli aanstaande komt er nog een verplichting bij: de Informatieplicht Energiebesparing.

De overheid is een intensieve reclame- en voorlichtingscampagne gestart om de informatieplicht onder de aandacht te brengen. De verplichting, onderdeel van de Wet milieubeheer, wordt dan ook snel van kracht. In minder dan een maand, per 1 juli 2019, om precies te zijn, is rapporteren verplicht. Dan wil de overheid zien en volgen wat je doet om je bedrijfsvoering duurzamer en energiezuiniger te maken.

Erkende verduurzamingsmaatregelen

Soms volstaan eenvoudige maatregelen, als betere isolatie en ventilatie; soms zijn grotere ingrepen noodzakelijk, zoals vervanging van de verwarmingsinstallatie of verlichtingssystemen. Een belangrijke voorwaarde is dat de maatregelen die je treft erkend zijn. Hier is per sector een praktische lijst(EML) voor samengesteld. Heb je twijfels? Neem dan contact op met de adviseurs van Green for You. Die weten je vanuit hun up-to-date praktijkkennis precies te vertellen welke maatregelen officieel goedkeuring krijgen. We kunnen je ook direct vertellen of jouw bedrijf wel of niet onder de informatieplicht valt of dat je in aanmerking komt voor een uitzondering.

Je rapporteert aan de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervoor opent de RVO een speciaal elektronisch loket. Om hier toegang toe te krijgen, moet je een ‘eHerkenning’ aanvragen. Het is slim om dit tijdig te doen, want met de verwerking  zijn algauw vijf werkdagen gemoeid. Het toegekende herkenningsprotocol kost je vijf tot twintig euro per jaar. Vervolgens ben je verplicht om je verduurzamingsmaatregelen om de vier jaar aan de RVO te rapporteren. Meer informatie over de procedure rond de Informatieplicht Energiebesparing vind je hier.

Duurzaam en toekomstbestendig

Welke maatregelen zijn voor jouw bedrijf rendabel en relevant? Hoe zit het precies met de terugverdientijd van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler? Hoe breng je de huidige energieprestaties van je bedrijf in kaart en wat zijn je verantwoordelijkheden en verplichtingen als verhuurder van bedrijfsruimten? Vragen genoeg. Verduurzamen en energieverbruik terugdringen vraagt om kennis en inzicht; om stappen die toekomstbestendig zijn. De ingangsdatum van de informatieplicht is geen reden om in paniek te raken. Nergens voor nodig. Het is wel een reden om stappen te zetten.

Een goede eerste stap is een vrijblijvend inventarisatie- en adviesgesprek met Green for You. Wij wijzen je de weg, lichten je bedrijf door, rekenen de kosten en opbrengst van te treffen maatregelen door en toetsen de maatregelen op hun geldigheid. We voeren zelfs de regie over de uitvoering, zodat je als mkb-ondernemer kunt focussen op waar je goed in bent: ondernemen. Wil je goed voorbereid zijn op de informatieplicht die per 1 juli aanstaande van kracht wordt? Laten we afspreken en een kop koffie drinken. Bel 085 0479623 of mail info@greenforyou. Je kunt online een afspraak maken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu