Green for You biedt nu ook de zekerheid van hét garantiefonds voor zonne-energie

Investeren in zonne-energie is een belangrijke stap. Door gunstige prijsontwikkelingen wordt de drempel steeds lager en de aanschaf van zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Maar met welke installateur ga je in zee? Hoe weet je zeker dat je niet van een koude kermis thuiskomt? Het antwoord is niet zo moeilijk. Door te kiezen voor een installateur die is aangesloten bij ZonZeker, hét garantiefonds voor zonne-energie. Ook Green for You is sinds kort bij dit fonds aangesloten.

Als je verduurzamen beschouwt als een reis, is het logisch dat er een garantiefonds bestaat. Immers, in de reis- en vakantiewereld is het heel normaal dat garantiefondsen risico’s afdekken voor de consument. Denk bijvoorbeeld aan faillissementen van reisbureaus. Dergelijke risico’s zijn ook in de installatiebranche die zich toelegt op zonnepanelen niet denkbeeldig. Daarom is het goed dat er een garantiefonds voor zonne-energie bestaat: Stichting Garantiefonds ZonZeker (SGZZ).

Persoonlijke service met maximale zekerheden

Het garantiefonds is in 2016 in het leven geroepen door een groep kleinere installateurs, vooral actief in Zuid-Holland. Hun doel: de consument laten zien dat kleinere installateurs dezelfde zekerheden bieden als de mega-bedrijven waar je als klant een nummer bent. Het aantal leden groeide snel, ondanks de strenge selectie. Green for You voldoet in alle opzichte aan de selectienormen:

  • aantoonbare ervaring in de volledige uitvoering van projecten (tot en met de oplevering) volgens geldende voorschriften en regelgeving;
  • aanwezigheid van vakbekwaamheidspapieren;
  • transparante en uniforme leveringsvoorwaarden, terug te vinden in offertes en facturen;
  • aanwezigheid van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • controle van gerealiseerde installaties (de stichting checkt steekproefsgewijs en op locatie gerealiseerde installaties).

Volgens de normen van het garantiefonds voor zonne-energie

Voor het criterium ‘aantoonbare ervaring’ geldt dat ZonZeker-installateurs een minimaal aantal installaties op jaarbasis moeten hebben uitgevoerd. Green for You voldoet met gemak aan deze norm. In twee jaar hebben onze eigen installatieteams honderden woningen en bedrijven verduurzaamd. Dat doen we altijd volgens de NEN1010-norm, dé kwaliteits- en veiligheidsnorm voor elektrische installaties. Het tevredenheidsniveau van onze klanten is hoog. Wat klanten vooral waarderen, is dat alles via één centraal aanspreekpunt verloopt en dat iedere afspraak wordt nageleefd.

Garantiefonds voor zonne-energie biedt consument houvast

Het garantiefonds voor zonne-energie neemt voor consumenten veel onzekerheden weg. Het is ook niet gemakkelijk om het kaf van het koren te scheiden in de overvloed aan informatie op internet. Ook kun je als leek moeilijk de kwaliteit van producten, de vakbekwaamheid van de installateur en het risico op faillissementen inschatten. Met de ZonZeker-garantie ben je letterlijk zeker van je zaak. Installateurs verplichten zich om klachten op te lossen en maximale service te verlenen en bij een eventueel faillissement wordt een vervangende installateur aangewezen. De stichting voert geregeld steekproeven uit, wat de installateur scherp houdt. Als consument kun je kiezen voor verschillende garantieniveaus (certificaten). Iedere installatie die wordt gerealiseerd door een ZonZeker-installateur biedt altijd op zijn minst de volgende zekerheden:

  • correcte installatie van goedgekeurde kwaliteitsproducten;
  • gediplomeerde en gecertificeerde kwaliteitsinstallateur;
  • dekking bij faillissement, tot en met de levering/montage;
  • toegang tot een officiële geschillencommissie bij klachten;
  • automatische aanmelding en registratie bij de stichting.

Flexibiliteit in garantieniveaus

Dit standaardpakket aan zekerheden kost niets extra’s op de geoffreerde projectprijs. Wil je als consument nog meer zekerheden inbouwen, dan kan dat tegen een geringe meerprijs. Bij Green for You zullen we onze klanten daar altijd tijdig over informeren. Ons lidmaatschap van de Stichting Garantiefonds ZonZeker is van toegevoegde waarde voor onze bedrijfspraktijk. De genoemde zekerheden waren al in onze dienstverlening verankerd. Dat we moeiteloos voldoen aan de selectietoets van hét garantiefonds voor zonne-energie, is daar het onafhankelijke bewijs voor. Een reden te meer om je aan te melden voor een gratis energiescan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu