Niet dwingen, maar verleiden. Dat is het nieuwe, met een glimlach uitgedragen motto rond het definitieve Klimaatakkoord. De vele maatregelen die in het akkoord zijn opgenomen, bepalen hoe we de komende jaren met onze energie omgaan. Met als doel: 49 procent minder CO₂-uitstoot in 2030. Met allerlei ‘prikkels’, subsidies en steunmaatregelen gaat de overheid bedrijven en particulieren stimuleren om over te stappen op duurzame energie. Eén van de prikkels is een bedrag van 25 duizend euro dat straks klaarligt voor woningeigenaren.

Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, zet Nederland onder meer in op gasvrije woningen en bedrijfsgebouwen. Gemeenten ontwikkelen hier vanaf 2021 verschillende plannen voor en zetten proefprojecten in. Daarna begint Nederland met de ‘megaverbouwing’ en komt het verduurzamen van woningen ongetwijfeld in een stroomversnelling terecht. In de huursector is een voortrekkersrol weggelegd voor de woningbouwcorporaties. Woningbezitters moeten het zelf doen, maar worden daarbij ondersteund.

Verduurzamen is geen utopie maar een haalbaar doel

De installatiebranche, een belangrijke speler in de transformatie naar duurzaam, is hoopvol gestemd. Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, UNETO-VNI, zei naar aanleiding van het Klimaatakkoord: “Een CO₂-neutrale bebouwde omgeving in 2050 is geen utopie. Het kan echt. Op deze manier zetten we grote stappen om het voor elkaar te krijgen.” De branche verwacht veel van lopende innovaties en voorspelt dat de kosten van duurzame warmtetechnieken snel omlaag gaan. De sector ziet vooral een toekomst voor hybride warmtepompen en zonneboilers en combinaties van duurzame technieken met ultrazuinige CV-ketels in situaties waar gas beschikbaar blijft.

Dat Terpstra positief gestemd is, wordt mede ingegeven door ondersteuningsmaatregelen in het Klimaatakkoord, die verduurzaming nu ook mogelijk maken voor huishoudens met een gemiddelde of bescheiden beurs. Voorbeelden zijn de maatregel die de financiering van verduurzaming aan het gebouw koppelt, in plaats van aan de eigenaar, en de mogelijkheid die de overheid biedt om tegen gunstige voorwaarden duurzaam te lenen. Met als principe dat de kosten van een lening nooit hoger mogen worden dan wat je verdient met je besparing op je energiekosten.

Warmtefonds voor attractieve verduurzamingslening

Op basis van dat principe ligt er straks 25 duizend euro klaar voor woningeigenaren die hun huis gaan verduurzamen. Hiervoor richt het kabinet een warmtefonds op, dat van overheidszijde jaarlijks wordt gevuld met 50 tot 80 miljoen euro. Het is de bedoeling dat ook bedrijven aan de pot gaan bijdragen. Uit het warmtefonds kun je als woningeigenaar maximaal 25 duizend euro lenen tegen een lagere rente dan bij de bank. Met een zeer gunstige looptijd van maximaal 20 jaar. 

Het idee is dat je niet meer aflost dan wat je op je energierekening bespaart. Zo kost verduurzamen geen extra geld en ga je geld verdienen zodra je lening is afgelost. Laat je bijvoorbeeld een warmtepomp installeren en je huis professioneel isoleren en levert dat een maandelijkse besparing van 150 euro op, dan los je maandelijks 150 euro af op je lening. Is je schuld voldaan, dan stop je die 150 euro in je zak.

Terugverdientijd vaak korter dan je denkt

Dit principe werkt natuurlijk alleen als de besparing op je energierekening voldoende is om op termijn de hele lening af te lossen. Onze praktijkervaring geeft aan dat dat vrijwel altijd het geval is. Nu het Klimaatakkoord uitgaat van een substantiële verhoging van de belasting op gas, neemt de besparing op de energierekening helemaal snel toe als je de juiste oplossing kiest. Wat die juiste oplossing is? Dat is vaak een combinatie van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen en goede isolatie. 

Bij Green for You hebben we slimme tools om voor jouw specifieke woonsituatie en gezinssamenstelling snel helder te maken wat verschillende combinaties aan besparing opleveren en wat de terugverdientijd is. Die is vaak korter dan je denkt. Als je je aflossingstermijn in de pas laat lopen  met je terugverdientijd, ben je heel snel voordelig uit in een duurzaam en comfortabel huis. Op basis van onze analyse maken we graag een onafhankelijk energieadvies voor je op met een begrijpelijke offerte. Valt die in goede aarde, dan zetten we alles voor je in beweging. Van een goed onderbouwde leningaanvraag tot en met de installatie en service. Niet te lang wachten dus, want er ligt 25 duizend euro voor je klaar. Maak een afspraak voor een huisbezoek op https://greenforyou.nl/contact-us/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu