Soms ontkom je niet aan de indruk dat de kosten en plichten van de energietransitie vooral op het bordje van particuliere huiseigenaren komen te liggen. De werkelijkheid is dat de overheid ook van ondernemers een actieve bijdrage verwacht. Hoe die eruit moet zien? Dat ligt vast in de energiewetgeving. Die schrijft onder meer voor dat bestaande kantoren in 2023 over energielabel C moeten beschikken. Heb je daar als ondernemer al maatregelen voor getroffen? Overleg tijdig met een van onze energie-adviseurs.

De energiewet op hoofdpunten

De verplichtingen staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer dat voor het laatst in 2015 werd aangescherpt. Als ondernemer moest je al investeren in energiemaatregelen die zichzelf in vijf jaar terugverdienen. De overheid heeft dat nu concreter gemaakt en koppelt daar handhavingsinstrumenten aan. De nadruk ligt nog steeds op energie besparen. Nieuw is dat er een informatieplicht aan gekoppeld is. Dit zijn de belangrijkste regels:

  • bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ verbruiken, zijn verplicht besparingsmaatregelen te treffen;
  • deze bedrijven hebben bovendien dit jaar al een informatieplicht;
  • voor grotere bedrijven (jaarlijkse omzet meer dan € 50 miljoen; balanstotaal hoger dan € 42 miljoen; meer dan 250 medewerkers) is een Energie-audit (EED-audit) verplicht;
  • kantoren vanaf 100m² moeten per 2023 minimaal het energielabel C hebben. https://wetten.overheid.nl

Erkende energiebesparende maatregelen

De energiebesparende en duurzaamheid bevorderende maatregelen die de wet voorschrijft, zoals isolatie of de installatie van een energiezuinige verwarmingsvoorziening, verdien je als ondernemer in vijf jaar terug. De te treffen voorzieningen zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt. De overheid heeft hier per bedrijfstype een Erkende Maatregelenlijst voor opgesteld. Voor alle voorzieningen op de lijst geldt de genoemde terugverdiennorm van vijf jaar.

Voor kleinere bedrijven is vooral de verplichting om uiterlijk in 2023 een energielabel te hebben voor kantoren vanaf honderd vierkante meter een actuele uitdaging. In 2030 is zelfs energielabel A verplicht. Volgens verschillende schattingen voldoet minstens de helft van het Nederlandse kantorenbestand dat onder het Energielabel C-criterium valt niet aan de voorwaarden. Er zijn meestal geen extreme maatregelen noodzakelijk en je verdient je investering snel terug, maar toch: waar begin je en hoe check je of je na het treffen van maatregelen aan de wettelijke norm voldoet?

Kennis van duurzame energie en de juiste instrumenten

Als ondernemer heb je wel wat anders te doen dan je bedrijfspand of kantoor na te pluizen op het energieverbruik. Nog los van de vraag of je daar de kennis voor in huis hebt, of de meetinstrumenten. Bij Green for You hebben we de vereiste expertise en instrumenten wel beschikbaar. We voeren een deskundige scan uit, zodat je precies weet waar je in de context van de huidige energiewetgeving aan toe bent.

Samen kijken we of we de te treffen maatregelen kunnen laten samenvallen met een ‘natuurlijk investeringsmoment’. Denk aan een verbouwing, of periodiek onderhoud aan installaties. Ook een uitbreiding of verhuizing kan een goed moment zijn. En als je wilt, voegen we aan onze rapportage een gedegen financieringsadvies toe, waarin we ook stil staan bij diverse economische leaseoplossingen. Wacht niet langer. Maak een vrijblijvende adviesafspraak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu